Submitted by Lina Kostadinova on Пет., 28/10/2022 - 14:50
Форум

В публикуваните статии в блогрола сме пояснили какво означава валидирането, какво включва процедурата и какви са удобствата й? Смятате ли, че може да Ви бъде полезно да преминете през такава процедура и какво не Ви достига, за да пристъпите към нея?

renineli

Валидирането на знания и умения би било полезно, ако имаме предишен опит в тясна специализация, който опит може да бъде завършен курс, стаж, предишна работа. Чрез валидирането можем да ускорим процеса по намиране на работа, като не преминаваме през целия курс, а само полагаме изпити. По този начин можем да получим допълнителни сертификати и удостоверения, които ще са ни в помощ.

Пон., 31/10/2022 - 11:18 Permalink
ValentinIliev

Смятам, че може да ми бъде полезно. Затова съм се записал на този курс „Програмно осигуряване“ за да успея да се развия в тази сфера/професия. Имам изкаран курс за Front End Developer, целта ми е затвърждаване и надграждане придобитите знания и умения.

Пон., 31/10/2022 - 11:19 Permalink
VasilSavov7

Това валидиране не е полезно за мен, тъй като всичките ми умения са формални и вече валидирани. Има достатъчен избор от места, където те да бъдат валидирани. Би било полезно за мен, единствено ако предлага конкурентни цени за това.

Пон., 31/10/2022 - 11:20 Permalink

Смятам, че може да ми бъде полезно.Все още не е ясно къде,как и какво.Вярваме в непознатото.

Пон., 31/10/2022 - 11:23 Permalink
StilyanaY

Валидирането би могло да има смисъл за определени хора като улесни/ подпомогне излизането от моментно затруднение, свързано с намиране на работа в дадения момент. Аз лично бих предпочела, ако занимавайки се с нещо, придобивайки знания/ умения в дадена област чрез практика, и в случай че ми допада и имам желание трайно да се занимавам с даденото нещо, да премина академично/сериозно обучение, след което да получа съответния сертификат. По този начин бих имала самочувствието и увереността да се развивам неограничено в дадената област. Сертификатът като такъв може да бъде ценен за останалите, това, което стои зад него и дава възможност за надграждане е ценно за мен. Това не означава, че отричам като вариант валидирането, но това би следвало да е моментно решение.

Пон., 31/10/2022 - 11:23 Permalink

Валидирането може да ни бъде полезно ако имаме знания и уменияна усвоени чрез неформално обучение или чрез практически опит.
Това може да стане чрез доказване и проверка на заявените знания и умения;
Ако е необходимо се провежда допълнително обучение за попълване на пропуските
Документи за удостоверяване на квалификацията може да се получат чрез Свидетелство или Удостоверение след успешно положени държавни изпити по теория и практика.
Валидирането може да бъде предимство при търсене на нова работа и да улесни достъпа до пазара на труда. Може също да бъде предимство при започване на собствен бизнес.

Пон., 31/10/2022 - 11:27 Permalink