Цетърът за развитие на човешките ресурси предлага обучения в сферата на социалната политика и пазара на труда, които са предназначени за представители на институции и организации, работещи по тези проблеми, както и обучения за незаети лица по Националния план за действие по заетостта. 

Общото между тях обаче е тяхната практическа насоченост, която ръководи екипът ни от методисти при изработване на учебното съдържание и подбора на подходящите обучителни методи.

Затова всички, работещи в Центъра, очакваме Вашите идеи, които да ни помогнат да направим обученията още по-приложими в практическата работа и ще ги направи още по-полезни за Вас.