При обучението важно значение има взаимодействието както между преподавателя и обучаемите, така и между самите учащи, което ги поставя в активна позиция. Чрез извършване на различни дейности в процеса на работа учащия се превръща в партньор на преподавателя и се повишава мотивацията му за учене. Това реално се постига чрез използването на многообразие от методи, определяни като интерактивни.
Понятието “активни методи” принадлежи на Джон Дюи. То се свързва с т.нар. “активно учене”, което мотивира обучаемите да правят нещо повече от това просто да получават информация от един преподавател или учебник, да запомнят информацията и да я възпроизвеждат (характеристики на “пасивното учене”). В тази връзка активни са онези методи, които помагат на учащите да погледнат към информацията от различен ъгъл, да я преосмислят или преподредят.
Затова каним както преподаватели, така и всички наши обучаеми да споделят иновативни и интерактивни техники за обучение, както и да коментират тяхната ефективност или недостатъци.

Екипът ни очаква Вашите идеи!