Submitted by mkyoseva on Ср., 10/07/2019 - 09:50

Уважаеми участници,

Във връзка с обучението по темата за бъдещето на труда, очакваме всеки от вас да даде мнението си по един от следните въпроси:

1. Как ще изглежда офисът на бъдещето - организация на работа, условия на труд, комуникация с клиенти и пр.?

2. Какво трябва да се промени отсега в работата на институциите/ организациите, за да посрещнат те подготвени бъдещите предизвикателства по отношение на качеството на труда и на работната сила?

Отговорите ви ще очакваме в коментари под публикацията до 20 юли т.г.

Коментари

Коментар

По отношение на "Офисът на бъдещето", според мен, промените ще продължават да вървят в посока дигитализация на процесите на комуникация и интеракция с клиенти. Повсеместното и ежечастно "нахлуване" на множеството дигитални начини за комуникация, предлагане на онлайн услуги и продукти, унификацията на търсенето и предлагането, неминуемо ще доведат до пълна промяна на това, което към днешния ден наричаме условно казано "административни услуги за гражданите или бизнеса". Това от своя страна ще повлияе и върху културата на самите работещи, в посока предоставяне на конкретната услуга не само в офиса, но и в друга среда, напр. работа от вкъщи, която и сега много частни компании предлагат.
По отношение на втория въпрос, смята че промените или опитите за такива - насочени към модернизация на институциите в областта на дигиталните технологии не са достатъчни в пълна степен. Към 2019 г. "качество на труда" е почти равнозначно на добре обезпечена дигитална и техническа среда. За да са адекватни на промените, развиващи се с все по-бързи темпове, институциите трябва да влагат достатъчно средства в техника, но и обучение за служителите си, което непрекъснато да развива техните дигитални компетентности, така че те да са адекватни на търсенето.

Вт., 16/07/2019 - 15:47 Permalink

Коментар

Подкрепям и съм съгласна с коментара на колегата. Все повече услуги ще се извършват онлайн, което предполага и двете страни да се развиват в тази посока.

Вт., 22/10/2019 - 10:02 Permalink

Коментар

Промяната се ускорява още повече и под тласъка на навлизащите на пазара нови поколения служители. Тези млади хора са израснали с новите технологии и социалните мрежи и очакват офисите, в които ще започнат работа, да отразяват до голяма степен ценностите им – гъвкавост, възможности за забавление, работно време, отношение към здравето и външния вид, нуждата от смисъл и кауза в работата.
С разпространението на новите технологии през следващите няколко години все по-голяма част от служителите се очаква да станат мобилни, а работните помещения – все по-дигитализирани и виртуални. Това означава, че освен от бюрото в администрацията те ще имат възможност да движат проектите си и от други точки в зависимост от нуждите или желанията си.
Въпреки тази растяща независимост обаче опасност офиси да изчезнат напълно в обозримото бъдеще по-скоро няма. Той ще продължи да изпълнява функцията си на носител и интегратор на фирмените ценности и по-скоро ще се преформатира в място за временни срещи и общуване "очи в очи" между колегите и клиентите обмяна на идеи и сплотяване на екипа и доверието в отношенията.

Ср., 17/07/2019 - 10:35 Permalink
Маргарита Стефанова

Коментар

Работодателите, които искат да привлекат кадри, трябва да бъдат иновативни и да възприемат нови видове технологии. Младото поколение играе решаваща роля в оформянето на дигиталното работно пространство. За различните активности през деня са необходими различни видове пространства: места за концентрация, където служителят не е обезпокояван от никого; места за по - свободно и неформално общуване за постигане на креативни идеи и не на последно място - за разтоварване извън работния процес. Офисът на бъдещето трябва да предоставя комфорт и сигурност на служителите, което е предпоставка за по - голяма производителност и ефективност, както и по-малко стрес.

Съб., 20/07/2019 - 16:23 Permalink