Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е превърнал прилагането на новите технологии в обученията за възрастни в един от най-успешните си принципи на работа. 

Дистанционните обучения, развиването на нови методи и използването на електронни продукти, като СмартНет и Клуба на лектора, в подкрепа на обучителния процес, от години са естествена част от развитието на ЦРЧРРИ.