Submitted by Lina Kostadinova on Пон., 27/06/2022 - 14:51

Тази статия е провокирана от мнението на участници в курсовете за професионална квалификация на ЦРЧРРИ, които изложиха становище по темата „Какво ни дават и какво ни отнемат IT – технологиите в контекста на комуникациите“.

Разбира се, изтъкнати са всички възможни предимства, които ни осигуряват – информация, свързаност, обучение, забавления... Свят, в който все по-често реалните хора влизат, за да търсят, намерят или да се изгубят...в един друг свят, паралелен свят, друга виртуална реалност. И тук знакът се преобръща. Плюсът става минус. Именно виртуалността на тази реалност носи „нейните негативи“. Защото във виртуалния свят, реалните хора съществуват виртуално – като аватари, като алтернатива, като виртуални личности. Също може да се спори доколко добро или лошо е това. Зависи от гледната точка... и контекста, към който се съотнася. За това, според мен е важна границата. Мярката, която не трябва да се прекрачва и от реални хора да се превърнем изцяло във виртуални същества. Това като че ли е ключовия елемент за съхраняване и запазване на индивидуалната ни идентичност. Да "живеем" разумно, да ползваме предимствата на новите открития "здравословно".