Submitted by Lina Kostadinova on Вт., 28/06/2022 - 13:45

Не случайно темата за позитивите и негативите от приложението на IT – технологиите в ежедневието е публикувана в раздел „Здравеопазване“ на настоящата мрежа. Логиката беше в контекста на признаването на „зависимостта от интернет връзка“ като болестно състояние.

С настоящия блог обаче, искам да дам и други любопитни факти, които от здравословна гледна точка ми се струват много важни и твърде съществени.

Попаднах на изследване на проф. д.н. Иван Гарванов и доц. д-р Магдалена Гарванова, които в рамките на научноизследователски проект на Университета по библиотекознание и информационни технологии разглеждат „влиянието на съвременните информационни и комуникационни технологии върху човека“. В техния материал нагледно е показан ефекта от „влиянието на продължителността на говорене с GSM върху човешкото тяло“[1]. Струва си да прочетете статията дословно!

Резултатите са много притеснителни. В тяхното изследване се посочва, че според италиански учени „между 30 и 50 000 души годишно се разболяват от рак на очите и на мозъка, поради употребата на клетъчни телефони“.

Българските изследователи, чрез публикувания в статията експеримент с термоизображения, доказват: „При продължително говорене по мобилен телефон температурата на главата се покачва с 1 – 2 градуса и кръвта трудно може да се справи ефективно с охлаждането. Температура от порядъка на 39 градуса не е нормална за функциониране на мозъка. Човек вдига такава температура само по време на инфекция и когато е болен. При температура от 38 – 39 градуса в мозъка настъпват редица биохимични реакции, стремящи се да намалят загряването.“ Този факт те отчитат като резултат от „продължителното облъчване на човешкото тяло с високочестотни радиосигнали от GSM апарата.“

Ето защо констатацията ми, че изнесените факти са много притеснителни никак не е преувеличена! Поради сериозността на проблема, си позволих да публикувам този блог и да насоча вниманието на нашата публика, така че да се дискутира колкото се може по-широко. Целта е да се предприемат каквито са възможни превантивни мерки, най-вече всеки сам за себе си, тъй като над това ниво няма как да се повлияе на този етап. В статията има „изводи и препоръки“, които човек може да има предвид, за да защити собственото си здраве. Разбира се, има много изследвания на тази тема, но аз се спрях на този материал, тъй като е написан на изключително достъпен за масовия потребител език.