Submitted by Lina Kostadinova on Вт., 05/07/2022 - 12:07

„Нетикет“ е нов термин, с който се определят нормите на поведение в контекста на общуването, комуникацията и взаимодействието на хората в новата, дигитална, електронна среда. Неговото възникване естествено се обуславя от новите условия, които предоставят непрекъснатата употреба на електронните средства и приложенията за интернет - връзка. Както в реалния свят съществуват правила за общуване и социално взаимодействие, така и във виртуалния се налага определянето на такива, още повече, че границите в него са със съвсем друго измерение. Ето още една причина за възникването на тези правила. Държа да споделя най-важните от тях:

  • демонстриране на възпитано и толерантно отношение;
  • използването на правилен правопис - избягването на подмяна на думи с цифри, съкращаването на букви, липсата на препинателни знаци, вмъкването на жаргонни изрази;
  • неизползване на потребителски имена, които звучат неприлично или неадекватно за делова среда;
  • неизползването на хоатичен и нелогичен изказ;
  • проверяване на източниците, от които се черпи информация;
  • критично подхождане към новини, информация и съобщения;
  • прилагане на всевъзможна защита на пароли и лични данни;
  • проявяване на бдителност при он-лайн запознанства;
  • незлоупотреба с рекламни съобщения, статуси и др. подобни

Тези са основните, които могат да се обобщят. Читателите могат да допълнят.