Submitted by Lina Kostadinova on Пет., 15/07/2022 - 14:05

По тази тема е важно първо да коментираме дали средата за комуникация има отношение към определяне на такива правила. Дали тези правила не са изначални? Ако се поразровим какво представлява нетикета (http://smartnetbg.net/bg/node/511), ще видим, че всъщност до голяма степен и в реалния, и в дигиталния свят, те съвпадат. Разликата идва от вида комуникация, от спецификата на писменото слово и от неговата „памет“. Имам предвид, че публикуването или писането остават следа и ние винаги трябва да държим сметка за това. Иначе всичко си е така, както при всяка комуникация - възпитано и толерантно писане; правилен правопис, с думи и цифри, където е правилната им употреба, без неприети граматически съкращения на букви, липса на препинателни знаци, без използването на жаргонни изрази, нормални потребителски имена (nickname), които звучат прилично адекватно, използването на последователен и логичен изказ, проверяване на източниците, от които се черпи информация, проявяване на критичност при нови запознанства; незлоупотреба с рекламни съобщения, статуси и др. подобни.

Просто е, необходима е култура, както винаги – книжовна и духовна!

Коментари

vilito2

Коментар

Ако започнем да разгледаме и двете нещата. Първо е необходимо да се разгледа културата и възпитанието на всеки индивид, без значение дали се намираме в реалния или дигиталния свят, като това е основата.
Бих се позовала и на това до колко отделния индивид желае да се развива, като разглежда всички гледни точни по дадена тема и е готов да бъде толератен спрямо мнението на другите, въпреки че не коренспондира с негово.
Както в реалния, така и в дигиталния спор се може да се достигне до нападения и обиди на човека, чийето мнението не съвпада. И това да преразне в друг вид злоупотеба.
Също така както в реалния свят се казва „по дрехите посрещат, по ума изпращат“, така и в дигиталния – ще се посрещнат по името, а в очите на другите не бихме изглеждали сериозно, ако то не кореспондира с дадената област.
В предходните редово описах няколко прилики. А това, което бих подкрепила е свързано, че е необходимо да има правила и граници, без значение дали се намираме в реални и дигиталния свят.

Вт., 19/07/2022 - 14:00 Permalink
Iv72

Коментар

В съвременния свят е немислимо да общуваме и комуникираме, без да познаваме добре дигиталния свят и правилата за общуване в социалните мрежи. Комуникацията с работодатели, клиенти и контрагенти все повече се измества към общуване във виртуалното пространство. Според мен плюсовете на виртуалното общуване са :
- Достъп до глобална социална среда.
- Достъп до отдалечени в пространството локации.
- Достъп до неогранични количества информация.
- Възможност за проверка на информационните източници и информацията, която съдържат.
- Възможноста за проследяване и контрол на виртуалната комуникация, особено служебната такава.
Минусите са следните:
- Достъпът до огромно количество информация и невъзможноста на индивида да отсява правилно вярната от невярната такава и съответно да я разпостранява.
- Злоупотреба със информационните канали за разпостраняване на невярна информация.
- Невъзможност да се интерпретира винаги правилно емоционалното състояние на събеседника.
Според мен, независимо дали става въпрос за реално или виртуално общуване, главна роля за поведението и начините на изразяване на индивида имат личното му възпитание, емоционалната му интелигентност, нивото на осъзнатост, интелект и др. Според мен, често в неформалната виртуална среда се наблюдава изкривяване на действителноста с цел привличане на внимание, което липсва на даден индивид в реалния му живот.

Вт., 19/07/2022 - 14:00 Permalink