Submitted by Lina Kostadinova on Ср., 21/09/2022 - 09:45

Човешките желания и потребности са онази сила, която осигурява и съхранява смисъла за живот у хората. Тази сила в научната литература се разглежда и обследва като мотивация и енергия на личността за саморазвитие. Мотивацията е индивидуална характеристика, в сложна симбиоза със способностите и потребностите на всеки човек. Те – способности, потребности и мотивация, определят успеха или провала на всяко желание или цел, която човек преследва. В своя житейски път личността се изгражда чрез мотивация.

Темата ни занимава, защото като обучителна институция, включително и на търсещи работа лица, е важно да се акцентира върху аспекти, които могат да подпомогнат в чисто рационален план, преодоляването на проблеми, свързани с личностното развитие и благосъстояние.

Мотивацията е сред важните елементи за успеха или неуспеха, съпровождащ обучението. Само обучение обаче, без поставянето на последващи цели трудно ще донесе удовлетворение. Ето защо е важно мотивацията да се развива в непрекъснато преследване на последователни цели, които да подхранват естествения стремеж на човека към саморазвитие и самоусъвършенстване.

Обмислена в този контекст е ясно, че темата за мотивацията като потребност и способност на личността за саморазвитие, е съществено важна и затова във форума на нашата мрежа „Смартнет“, ще бъде разгърната в две дискусии, в които приканваме всички курсисти, които имат желание да споделят своето мнение, да го направят.