Submitted by Lina Kostadinova on Вт., 01/12/2022 - 10:12

През септември т. г. ЦРЧРРИ проведе първите успешни процедури по валидиране на знания и умения. Тепърва заемаща своето място в портфолиото от услуги, предлагани от Центъра, за редица потребители на услугата валидирането е ключ към по-добри възможности за трудова реализация, запазване на работното място, по-добро кариерно развитие и възнаграждение.

Валидирането е основен елемент от изпълнението на стратегическата цел, свързана с продължаващо развитие и надграждане на професионалното обучение за заети и безработни лица и създава условия за реализация на политиките на пазара на труда и в социалната сфера чрез по-нататъшно инвестиране в човешкия капитал. Провеждането на първите успешни процедури по валидиране на знания и умения е успех, който е резултат от целенасочените ефективни усилия на целия екип на Центъра. Още през есента на 2021 г. Центърът стартира разработване на вътрешни правила за осъществяване на процедурата по валидиране и постигане на институционална готовност за провеждането й. Като следваща стъпка бе планирана и осъществена маркетингова кампания, която информира желаещите лица, както и работодателите, за възможностите и ползите от валидирането на знания, това имаше съществено значение за набирането на участници и в последствие нейното осъществяване.

От първо лице – мнението на валидиралите се участници

ЕГ

Основното предимство на процедурата по валидиране е, че е много по-бърз начин да придобиеш желаната квалификация. В ежедневието, в което живеем, всеки цени своето време, а тази процедура свежда до минимум времетраенето за издаване на един такъв документ. Целият курс би отнел около 3 месеца, а с валидирането се полагат само необходимите междинни тестове за покриване на знания и много по-бързо се достига до държавен изпит. От страна на ЦРЧРРИ получих всички учебни материали за подготовката, както и много подкрепа и помощ от преподавателите. На всички мои въпроси лекторите отговориха, бяха отзивчиви, насочиха ме със своите препоръки и успях да положа държавния си изпит без да се протеснявам

СС

Валидирането ми позволи да получа документ, който доказва, че притежавам знания, умения и компетентности по дадената специалност. Избрах тази възможност, защото спестява време, когато притежаваш знания и този начин беше по-лесен за мен да получа свидетелство по образец на МОН. Служителите на Центъра бяха много отзивчиви и благодарение на тяхната компетентност, както и на изпитващите, успях да дам най-доброто от себе си и да положа успешно изпитите си.

 

Статията можете да прочетете с подробности на

https://chrdri.net/sites/default/files/byuletinoktomvri1.pdf