Submitted by Ina_Belcheva on Ср., 31/05/2023 - 11:04

"С какво Ви помагат/пречат дигиталните технологии на работното място? Дайте примери от Вашата служебна практика"

 

Очакваме Вашите отговори на въпроса, с което ще помогнем на проф. Иванов за работата му в последната сесия.

Коментари

Коментар

Дигиталните технологии, безспорно рационализират процеса на работа, оптимизират ефективността на положения труд и позволяват преорганизиране на работното време. Въпросът с внедряването и използването им на работното място е свързано с необходимостта от обучения – адекватни, като платформи, структуриране на съдържанието и достатъчно възможности за тестови упражнения. Липсата им е предпоставка за създаване на стрес у служителя и неефективност на работа.

Пон., 05/06/2023 - 08:26 Permalink

Коментар

Дигиталните технологии подобряват работните процеси, пример за това е въведената деловодна система в администрацията, в която работя. Преди да се въведе новата система се проведоха обучения, които допринесоха за минимизиране на стреса на работното място от новата платформа. От ползите са убедени всички служители, които активно работят с нея, а и се пестят много ресурси - хартия, принтери, тонери и т.н.

Пон., 05/06/2023 - 09:53 Permalink

Коментар

Дигиталните технологии на работното място пестят ресурси - човешки, времеви, физически. Все още се използват доста неефективно в държавната администрация. Има какво да се желае по отношение на дигиталните компетентности на служителите.

Пон., 05/06/2023 - 10:45 Permalink

Коментар

В голяма степен дигитализацията в който и да е сектор е в помощ на служителите. Позволяват повишаване на ефективността и оптимизират процесите, особено тези свързани със споделяне и обработване на информация. Със съжаление забелязвам обаче ,че не всички колеги приемат с охота нововъведенията и разликата в компетентностите поражда спънки в работния процес.

Пон., 05/06/2023 - 12:08 Permalink

Коментар

Чрез тях се повишава продуктивността и ефективността на труда- пестят време, ресурси и енергия.
Електронните документи могат да бъдат създадени, съхранявани и достъпвани от всички, притежаващи знанията и уменията за това, отколкото да се губи енергия и време за съхранението и намирането им в хартиен архив.
Проблема е в липсата на умения за работа на служителите, слабата информираност на населението за възможните канали за комуникация и остарели вътрешни правила и методики за работа. Например при наличие на служебни лични ел. подписи документите се разпечатват , подписват с химикал, сканират и качват...Служителите използват така наречените “ЕЛКИ“ при наличие на Офис пакет

Пон., 05/06/2023 - 14:23 Permalink

Коментар

"С какво Ви помагат/пречат дигиталните технологии на работното място? Дайте примери от Вашата служебна практика"

1. В областта на текстовата обработка дигиталните технологии са незаменими. Те дават възможност да се работи върху вече създаден текстови документ, който да се използва за създаването на нов такъв. Бланката, обръщението, изпращача, при писмо, служителите, които подписват и съгласуват, много често са същите. Възможността за проверка на правописа минимализира правописните грешки.
В същото време техниката "копи" - "пейст" трябва да се използва много внимателно, защото може да остане старото обръщение, адресат и други. Автоматичната проверка на правописа не може да проверява смисъла на думата и е възможно в текста да остане правилно изписана правописно дума, но грешна по смисъл.
2. Екселът също изключително много облекчава правенето на проследими изчисления, но грешно въведената формула или показател може да доведе до много напрежение, докато се коригира.
3. Принтерът, копирната машина и скенерът изключително много помагат за преобразуването на информацията от дигитална в аналогова и обратно, както и програмата Abbyy Finereader. В същото време прекъсването на връзката с периферните устройства поради периодичното обновяване на Уиндоус, понякога създава изключителни проблеми. Задръстването с хартия на принтера е проблем, трудното разчитане на документи от Abbyy Finereader и необходимостта от продължително редактиране понякога правят безсмислено използването на програмата.
4. Електронна поща и чатове. Лесна комуникация, но риск от изпращане на грешен получател.

Пон., 05/06/2023 - 15:30 Permalink