Предизвикателствата на технологиите в обученията за възрастни

Центърът за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи е превърнал прилагането на новите технологии в обученията за възрастни в един от най-успешните си принципи на работа. 

Дистанционните обучения, развиването на нови методи и използването на електронни продукти, като СмартНет и Клуба на лектора, в подкрепа на обучителния процес, от години са естествена част от развитието на ЦРЧРРИ.

Интерактивност и иновативност за качествено обучение на възрастни

При обучението важно значение има взаимодействието както между преподавателя и обучаемите, така и между самите учащи, което ги поставя в активна позиция. Чрез извършване на различни дейности в процеса на работа учащия се превръща в партньор на преподавателя и се повишава мотивацията му за учене. Това реално се постига чрез използването на многообразие от методи, определяни като интерактивни.

Как се усвояват знанията, придобити по време на обучение

Цетърът за развитие на човешките ресурси предлага обучения в сферата на социалната политика и пазара на труда, които са предназначени за представители на институции и организации, работещи по тези проблеми, както и обучения за незаети лица по Националния план за действие по заетостта. 

Общото между тях обаче е тяхната практическа насоченост, която ръководи екипът ни от методисти при изработване на учебното съдържание и подбора на подходящите обучителни методи.