„Психо-социални и здравни последици от стреса на работното място. Методи и техники за справяне със стреса.”, 6-7 юни 2023 г.

Submitted by Ina_Belcheva on Ср., 31/05/2023 - 11:04

"С какво Ви помагат/пречат дигиталните технологии на работното място? Дайте примери от Вашата служебна практика"

 

Очакваме Вашите отговори на въпроса, с което ще помогнем на проф. Иванов за работата му в последната сесия.

Какъв опит може да сподели ЦРЧРРИ относно валидирането

Submitted by Lina Kostadinova on Вт., 01/12/2022 - 10:12

През септември т. г. ЦРЧРРИ проведе първите успешни процедури по валидиране на знания и умения. Тепърва заемаща своето място в портфолиото от услуги, предлагани от Центъра, за редица потребители на услугата валидирането е ключ към по-добри възможности за трудова реализация, запазване на работното място, по-добро кариерно развитие и възнаграждение.

Валидиране - какво означава и как може да ми бъде полезно

Submitted by Lina Kostadinova on Пет., 28/10/2022 - 14:56

Какво е това валидиране?

Валидирането е признаване на вече придобити чрез неформално обучение и  учене и/или чрез практически опит знания, умения и компетентности.

 

Как може да се валидирате?

От тук можете да изтеглите необходимото заявление: ТУК

Търсенето на работа – наука или изкуство, познание или креативност

Submitted by Lina Kostadinova on Пон., 10/10/2022 - 11:43

„Търсенето на работа – наука или изкуство“ – озаглавих темата така, защото това умения обединява и двата полюса. Специалистите са синтезирали стъпки и правила, чрез които начинанието за търсене на работа да се увенчае с успех.

Мотивацията като потребност и способност на личността за саморазвитие

Submitted by Lina Kostadinova on Ср., 21/09/2022 - 09:45

Човешките желания и потребности са онази сила, която осигурява и съхранява смисъла за живот у хората. Тази сила в научната литература се разглежда и обследва като мотивация и енергия на личността за саморазвитие. Мотивацията е индивидуална характеристика, в сложна симбиоза със способностите и потребностите на всеки човек.

Какво означава «нетикет» и кои са неговите правила?

Submitted by Lina Kostadinova on Вт., 05/07/2022 - 12:07

„Нетикет“ е нов термин, с който се определят нормите на поведение в контекста на общуването, комуникацията и взаимодействието на хората в новата, дигитална, електронна среда. Неговото възникване естествено се обуславя от новите условия, които предоставят непрекъснатата употреба на електронните средства и приложенията за интернет - връзка.

Човешкото здраве и ефектът от употребата на IT технологиите за комуникация

Submitted by Lina Kostadinova on Вт., 28/06/2022 - 13:45

Не случайно темата за позитивите и негативите от приложението на IT – технологиите в ежедневието е публикувана в раздел „Здравеопазване“ на настоящата мрежа. Логиката беше в контекста на признаването на „зависимостта от интернет връзка“ като болестно състояние.