Информационните технологии в съвременната комуникация

Submitted by Lina Kostadinova on Пон., 27/06/2022 - 14:51

Тази статия е провокирана от мнението на участници в курсовете за професионална квалификация на ЦРЧРРИ, които изложиха становище по темата „Какво ни дават и какво ни отнемат IT – технологиите в контекста на комуникациите“.

Обучението на възрастни и възможността за доразвиване на знания

Submitted by Yana Penkova on Вт., 30/12/2021 - 12:51

Лекторите в обучението на възрастни много добре знаят, че всеки нов урок в нов клас всъщност е учене и за тях самите. Срещата с хора с различен бекграунд е изключително обогатяващо за всеки от нас. Включването в курсовете на обучаеми с богат практически опит измества лектора от водещата позиция, като неведнъж бяхме свидетели как в семинарите по проект „Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера“ обучаемите научаваха поне толкова от дискусиите помежду си, колкото и от лекционното изложение на материала.

Курсовете за професионална квалификация в ЦРЧРРИ – от очаквания до професионална реализация

Submitted by Yana Penkova on Вт., 16/12/2021 - 13:16

Въпреки високото образователно ниво, все още твърде голям брой хора напускат системата на образование и обучение преждевременно, като това важи с пълна сила и за системата на ПОО. В ЦРЧРРИ този процес е в значително по-малък, както показват и статистическите данни, с които разполагаме.

Четвъртата технологична революция и предизвикателствата пред професионалното обучение

Submitted by Galina on Вт., 11/11/2021 - 08:48

Индустриалните революции се основават на научно-технически открития и качествени скокове в развитието на технологиите и производството.

Инициативите по проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера" като част от устойчивото развитие на ЦРЧРРИ

Submitted by Galina on Ср., 22/09/2021 - 16:56

Здравната криза, свързана с COVID-19, постави пред сериозно изпитание усилията на екипа на Центъра за осъществяване на инициативите, предвидени по проект "Интегрирани обучения за администрацията на пазара на труда и в социалната сфера", както и всички събития, осъществявани в присъствена форма. Независимо от предизвикателствата обаче, през 2021 г.

Съвместното обучение и Лев Виготски - "Моцарт на психологията"

Submitted by Galina on Вт., 19/08/2021 - 11:38

Едва ли има преподавател в Центъра, който да не е наясно предимствата на обучението чрез взаимодействие, за ценността на дискусиите и груповата работа при обучението на възрастни, за трайността и важността на знанието, придобито чрез собствените усилия на обучаемите, а не чрез монотонно изложение от страна на преподав

Креативност в професионалното обучение

Submitted by Galina on Нед., 13/06/2021 - 16:49

Според Световния икономически форум сме в навечерието на четеъртата индустриална революция, която ще промени всичко около нас. Тя ще се характеризира със светкавични промени и с технологична революция в почти всяка сфера. Това предполага и още по-засилена трансформация на работното място.