ДИСКУСИИТЕ В КЛУБА НА ЛЕКТОРА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ

Submitted by Galina on Вт., 30/06/2020 - 14:26

Клубът на лектора е методически инструмент, който от години се използва за споделяне на опита на преподавателите от различните направления, в които работи ЦРЧРРИ. Той е особено полезна връзка за общуване между тях, доколкото физическото им засичане в кампуса е предмет по-скоро на случайност или резултат на специално подготвена среща, тъй като Центърът разчита на огромен брой тесни специалисти по определени теми и лектори практици, които работят с ангажимент, свързан с граждански договор.

Как функционира външният интернет сайт в кризата с COVID-19?

Submitted by Лилия Бонева on Вт., 07/05/2020 - 07:58

Външната интернет страница на ЦРЧРРИ е изключително важен дигитален продукт, представляващ лицето на Центъра пред широката общественост.

РОЛЯТА НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРОДУКТИ В СИТУАЦИЯТА НА КРИЗА

Submitted by Галина Иванова on Вт., 28/04/2020 - 07:41

Безпрецедентната обстановка, в която сме изправени в усилията около овладяване на разпространението на заболяването COVID-19, се оказа предизвикателство за цялото общество.

СЕМИНАР VS. ИНИЦИАТИВА

Submitted by Габриела Николова on Пон., 23/03/2020 - 18:32

В дългогодишната си работа по международни и национални проекти, Центъра е организирал и провел редица семинари и инициативи. Екипът на ЦРЧРРИ има ясно разграничение на двете понятия и умело ги използва във функцията си на обучителна институция.

ЗА ВЗАИМНАТА СВЪРЗАНОСТ НА ДИГИТАЛНИТЕ ПРОДУКТИ на ЦРЧРРИ

Submitted by Анна Атанасова on Ср., 18/03/2020 - 16:39

Дигиталните продукти на Центъра не са изолирани един от друг, а функционират комплексно и паралелно като подпомагат подготовката и  провеждането на обученията във всеки един етап.        

Институционално взаимодействие при случаи на родителско отчуждение

Submitted by Galina on Вт., 24/10/2019 - 15:56

Какво е необходимо да се направи за подобряване на институционалното взаимодействие и мултидисциплинарната работа при оказване на подкрепа при идентифициран случай на родителско отчуждение?

Превенция при социална работа по случай на родителско отчуждение

Submitted by Galina on Вт., 24/10/2019 - 15:54

Какви ранни сигнали разпознавате при работата Ви по случай на родителско отчуждение и каква е Вашата реакция? Какви превантивни мерки, според Вас, са необходими, за да се предотврати евентуално родителско отчуждение?

Подходи за определяне на силните страни на търсещо работа лице от уязвимите групи

Submitted by Galina on Пон., 21/10/2019 - 13:32

Уважаеми участници, 

в този форум Ви  каним да споделите случаи от професионалната си практика, свързани с определяне на силните страни на търсещо работа лице от уязвимите групи на пазара на труда (трайно безработни, представители на малцинствата, хора, изтърпели присъда лишаване от свобода, безработни лица под 29 и над 50 г. и др.). Как сте допринесли за разрешаването му?

Споделяне на опит за определяне на силните страни на търсещите работа лица при предоставяне на услуги на пазара на труда

Submitted by Galina on Пон., 21/10/2019 - 13:23

Уважаеми участници, бихме искали да Ви помолим да споделите според професионалната си компетентност как подхождате към определяне на силните страни на Вашите клиенти, за да ги насочите към подходящи услуги?