Блогът на трудовите посредници

Submitted by mkyoseva on Пон., 19/06/2017 - 11:59

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Това виртуално пространство е създадено за ползване от участниците в курсовете  за повишаване на професионална квалификация на трудови посредници, които  са преминали обучение в ЦРЧРРИ.

Тук можете да споделяте мнението си за преминалото обучение, неговата ефективност, както и да ни направите съпричастни със затрудненията, които срещате в ежедневната си работа. Имате възможност да поискате и консултация по професионални въпроси, за които ние да съдействаме. 

Използвайте тази възможност. 

Блогът е Ваш!

Застъпничество и Коучинг

Submitted by mkyoseva on Ср., 05/04/2017 - 10:46

Това е блогът на психолози, ромски медиатори и мениджъри на случай от ДБТ на АЗ, които са преминали обучние на тема "ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ, КЛИЕНТИ НА ДБТ. УМЕНИЯ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО".

Това е виртуалното пространство за споделяне на мнения относно ефективността от преминалото обучение, както и за впечатления, въпроси и консултация по отношение на прилагането на кочинга.

Колеги, очакваме Вашите мнения.

Нека бъдем взаимно полезни и да обменим повече впечатления и информация, свързани с темата.

Екскурзоводи и екскурзоводство

Submitted by mkyoseva on Пет., 24/03/2017 - 13:21

Това е блогът на участниците в курса по "Екскурзоводско обслужване" на ЦРЧРРИ.

Тук можете да обменяте идеи за съставяне на туристически маршрути, да потърсите помощ от колеги в Центъра по професионален въпрос, или просто да споделите за развитието си като екскурзовод.

Нека да започнем една интересна дискусия за непопулярните туристически маршрутив България...

Какво ще кажете заедно да начертаем атрактивни и полезни туристически маршрути?!

 

Очакваме Ви!

Комуникативни и презентационни умения. Успешно поведение пред аудитория

Submitted by mkyoseva on Пон., 20/02/2017 - 10:26

В ежедневната работа на всеки служител в държавната администрация се налага да комуникира с различни хора. Независимо дали тази комуникация е на живо, протича по телефон или електронна поща, се налага в различна степен да се прилагат комуникационни умения.

За едни хора те са вродени и е необходимо само да ги разгърнат и прилагат с лекота. Други се нуждаят от надграждане на тези умения, за да могат да реагират адекватно в конкретни ситуации. 

Програмист - една от най-перспективните професии

Submitted by mkyoseva on Ср., 23/11/2016 - 13:48

През последните няколко години IT- секторът очаквано се развива с динамични темпове. Съвсем логично е и професиите от този сектор да са сред най-търсените - като най-добре платени и с най-бърза реализация. 

Разбира се, за да бъде един програмист или системен администратор добре платен и търсен, е необходимо да покаже и докаже постоянно актуализиращи се компетентности, което изисква солидна базова подготовка, доза талант и неизчерпаемо желание за търсене на информация, свързана с конкретената дейност.

Блогът на кейс-мениджъри, ромски медиатори и психолози

Submitted by mkyoseva on Ср., 16/11/2016 - 15:10

След успешното завършване на семинара на тема "ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ НА ГРАЖДАНИ, КЛИЕНТИ НА ДБТ. УМЕНИЯ ЗА ЗАСТЪПНИЧЕСТВО", участниците изявиха желание за продължаване на диалога от обучението в неформална среда.

Този блог е предназначен за споделяне на мнения и идеи, свързани с всички теми, обсъждани по време на обучението, както и с апробирането на метода Коучинг, който бе представен.

img

Менторство и наставничество на работното място

Submitted by mkyoseva on Вт., 06/10/2016 - 15:49

             По дефиниция доброволно партньорство между двама души, при което единият (наставникът) доброволно дава своето свободно време, за да подкрепя и насърчава другия (наставлявания) се нарича наставничество. ACU, HOME OFFICE 2001

Ежегодно проучване на потребностите от обучения за служители от държавната администрация на МТСП и ВРБ към министъра на труда и социалната политика

Submitted by mkyoseva on Вт., 06/10/2016 - 13:54

        Във връзка с подготовката на Оперативните планове за национални и международни обучения за 2017 г., през месеците септември - октомври се проведе социологическо проучване сред служителите от държавната администрация на Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на труда и социалната политика (Агенция за социално подпомагане - централно управление и териториални структури, Агенцията по заетостта - централно управление и териториални структури, Изпълнителна агенция „Главна ин

Какъв курс да избера?

Submitted by Rosinka Lazarova on Вт., 16/06/2016 - 12:01

Националният статистически институт отчита, че през изтеклата 2015 година 66% от работодателите са изпратили служителите си на курс за повишаване на квалификацията или преквалификация. За правилния избор на подходящ курс е нужен анализ на взаимовръзката между степента на образованието на работоспособното население и пазара на труда в Р България.